Основано Удружење БеННеМ – Огранак Рашка

До сада је одржано 11 седница Удружења, 20 седница УО, од тога 4 телефонске.

Posted in Uncategorized.